ad1

四海升平财玺耀世首发

来源:58HZ.CN    时间:2017-08-29 09:52

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

为什么选择中藏联盟?

中藏联盟是鉴定估价、藏品买卖、在线拍卖的艺术收藏专业性网站平台,致力于打造全球最大的艺术收藏品网上交易平台。

中藏联盟不仅是个电子商务网站,也是个高科技的平台,同时也是个文化创意产品,网站立足国内,先后推出了一系列体现文化特色和创新活动来展示文化经济、弘扬中国文化,在文化界有着非常高的口碑。

中藏联盟是业界的权威,网站拥有丰富的艺术品,所有藏品都经官授权保证,以最优廉的价格提供最周到的服务。

二十五方玉玺作用,材制多样以玉制交龙纽为多,其它有金银还有一方木制玉玺。

大清受命之宝:《交泰殿宝谱》以章皇序之用,白玉质,盘龙纽,昭告天下天子登基用玺。

玉玺

玉玺

皇帝奉天之宝:《交泰殿宝谱》以章奉若,碧玉质,盘龙纽。

大清嗣天子宝:《交泰殿宝谱》以章继绳,金制,绞龙纽,册立太子用。

皇帝之宝二方:皇帝日常用玺,一玉制,一木制,玉质为绞龙纽,木质蹲龙纽。

天子之宝:《交泰殿宝谱》祭祀百神之用,白玉质,交龙纽,祭祀用玺。

皇帝尊亲之宝:《交泰殿宝谱》用宝太后,太皇太后及上尊谥、庙号之用,白玉质,交龙纽,祭祀用玺。皇帝亲亲之宝:《交泰殿宝谱》以展宗盟之用,白玉质,交龙纽,祭祀用玺。

皇帝行宝:《交泰殿宝谱》以颁锡赉之用,碧玉质,交龙纽。

皇帝信宝:《交泰殿宝谱》以征戎武之用,白玉质,交龙纽。

天子行宝:《交泰殿宝谱》以册外蛮,碧玉质,蹲龙纽,册封藩国外夷之用。

天子信宝:《交泰殿宝谱》以命殊方之用,青玉质,交龙纽。

敬天勤民之宝:《交泰殿宝谱》以殇勤吏之用,白玉质,交龙纽,嘉赏官吏之用。

制诰之宝:《交泰殿宝谱》以谕臣僚之用,青玉质,交龙纽。

敕命之宝:《交泰殿宝谱》以钤诰敕之用,碧玉质,交龙纽。

垂训之宝:《交泰殿宝谱》以扬国宪之用,碧玉质,交龙纽,颁行法令用玺。

命德之宝:《交泰殿宝谱》以奖忠良之用,青玉质,交龙纽。

和氏璧

和氏璧

钦文之玺:《交泰殿宝谱》以重文教之用,墨玉质,交龙纽。

表章经史之宝:《交泰殿宝谱》以崇古训之用,碧玉质,交龙纽。

巡狩天下之宝:《交泰殿宝谱》以从省方之用,青玉质,交龙纽。

讨罪安民之宝:《交泰殿宝谱》以张戎伐之用,青玉质,交龙纽。

制驭六师之宝:《交泰殿宝谱》以整戎行之用,青玉质,交龙纽。

敕正万邦之宝:《交泰殿宝谱》以诰外国之用,青玉质,交龙纽。

敕正万民之宝:《交泰殿宝谱》以诰四方之用,青玉质,盘龙纽。

广运之宝:《交泰殿宝谱》以谨封识之用,墨玉质,交龙纽。

中藏联盟是国内知名增值礼品综合交易网站,网站长期致力于为民间广大消费者提供极具升值潜力的礼品种类,全力打造业内健康有序、保值增值的礼品市场行业环境。网站主营瓷器玉器、书画精品、题材藏品、金银礼品等数千种现代增值礼品,并提供礼品市场新价格行情、送礼攻略和新闻资讯服务于各行各业消费者。

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺 耀世首发

四海升平财玺耀世首发